Yargıtay 19. CD’nin, BAM Ceza Daireleri Arasındaki Karar Uyuşmazlığının Giderilmesine Dair Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin 05.11.2018 tarihinde verdiği, 2018/6510 Esas – 2018/11325 Karar sayılı, Bölge Adliye Mahkemeleri Ceza Daireleri Arasındaki Karar Uyuşmazlığının Giderilmesine Dair Karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara konu başvuru, 6728 sayılı kanunun yürürlük tarihinden önce ileri tarihli olarak düzenlenen ve keşide tarihi aynı kanunun yürürlük tarihi sonrasına denk gelen çeklerin karşılıksız çıkması halinde eylemin suç teşkil edip etmeyeceği konusundaki uyuşmazlığın giderilmesine ilişkin olarak, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu tarafından istendi.

Yargıtay 19. CD tarafından varılan karar neticesinde, yapılan değişiklikle 09.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren 5941 sayılı Çek Kanunu”nun 5. maddesine göre, yürürlük tarihi öncesinde düzenlenip, keşide tarihi olarak 09.08.2016 günü sonrası bir tarih yazılan çekin kanuni ibraz süresi içinde bankaya ibrazında “karşılıksızdır” işlemine tabi tutulması eyleminin suç oluşturması gerektiğine karar verildi.

Kararın tam metni için: 20.11.2018 tarihli Resmi Gazete

Haftalık bültenimize kaydol!

Haftalık bültenimize kaydol!

Her Cuma sabahı, bizden haberler ve haftanın öne çıkan içtihat özetleri e-posta adresine gelsin.

Bültene kaydolduğun için teşekkürler :)