Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu

EMSAL.CO MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE SATIŞA
İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

İşbu üyelik sözleşmesi (“Sözleşme”); bir tarafta” Abdurrahman Mah. Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan Cad. Yaşar Atlı Plaza No: 7/15 Merkez / EDİRNE” adresinde mukim Regen Bilgi Teknolojileri A.Ş. (“Şirket”) ile “Alıcı” arasında aşağıdaki sözleşme akdedilmiştir.

Taraflar ve Ön Bilgiler
Madde 1:
Sağlayıcı: www.emsal.co web sitesini yürüten:
Regen Bilgi Teknolojileri A.Ş.
Abdurrahman Mah. Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan Cad.
Yaşar Atlı Plaza No: 15 Merkez / EDİRNE
Arda V.D. 7341437718
MERSİS: 0734143771800001
Eposta: emsal@emsal.co
KEP: regen@hs02.kep.tr

Alıcı:
Ad Soyad:
Şirket:
Adres:
Telefon:
E-posta:

Tanımlar
Madde 2:
İnternet Sitesi veya Site, www.emsal.co web sitesini,
Satıcı, işbu Sözleşmeyi imzalayarak tanımlanmış abonelik paketlerinden birinin satışını gerçekleştiren Regen Bilgi Teknolojileri A.Ş.’yi,
Alıcı (abone), işbu Sözleşme’yi imzalayarak ücret karşılığında seçtiği abonelik pakedine göre Hizmet’i satın alan gerçek veya tüzel kişiyi,
Abonelik, alıcı tarafından gönderim sıklığına göre seçilen içtihat bülteni paketlerini,
Hizmet, Seçilen abonelik pakedine göre gönderilecek içtihat bültenlerini, ifade eder.

Sözleşmenin konusu
Madde 3:
İşbu sözleşmenin konusunu, Günlük, Haftalık, Aylık ve Anlık olarak belirlenen içtihat bülten aboneliği paketlerinin, Site Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası kapsamında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik kapsamında satışına ilişkin tarafların hak ve yükümlülükleri oluşturmaktadır.

Hizmetin Kapsamı ve Abonelik
Madde 4:
Site ziyaretçileri ve aboneler, içtihat arama motorunu ücretsiz olarak kullanabilirler.

Bülten Abonelikleri ise ücretli olup, satın alınması halinde derhal kullanıma açılır. Ücretin
ödenmemiş olması, içtihat bülten aboneliğinin başlamasına engel oluşturur.

Bülten Abonelik paketleri arasında geçiş mümkündür. Geçiş yapılan pakedin fiyatının daha
düşük olması durumunda aradaki fark aboneye iade edilir. Geçiş yapılan pakedin fiyadının daha yüksek olması durumunda ise aradaki fark yeni bir fatura ile aboneye yansıtılır. Ücret farkı ödenmedikçe, paket geçişi sağlanmaz.

Abonelik Paketleri
Madde 5:
Abonelik paketleri, şunlardan oluşur:
Aylık: Aylık olarak içtihat bülteni gönderimi yapılır. Kullanıcının ücret ödemesinin gerçekleşmesini takip eden ilk iş gününden itibaren başlar, 1 yıl boyunca devam eder.
Haftalık: Haftalık olarak içtihat bülteni gönderimi yapılır. Kullanıcının ücret ödemesinin gerçekleşmesini takip eden ilk iş gününden itibaren başlar, 1 yıl boyunca devam eder.
Günlük: Günlük olarak içtihat bülteni gönderimi yapılır. Kullanıcının ücret ödemesinin gerçekleşmesini takip eden ilk iş gününden itibaren başlar, 1 yıl boyunca devam eder.
Anlık: Abonenin seçtiği alandaki kararların sisteme girildiği anda derhal gönderimi yapılır. Kullanıcının ücret ödemesinin gerçekleşmesi anında başlar, 1 yıl boyunca devam eder.

Tüm aboneliklerde, abonelerin kendi seçmiş oldukları alanlardaki emsal kararların özetlerinin mail bülteni şeklinde gönderimi yapılır. Bültenler, iş günü esasına göre gönderilir. Resmi tatil ve hafta tatili gibi dönemlerde bülten gönderimi yapılmaz.

Fikri Mülkiyet Hakları
Madde 6:
İş bu sözleşmede tanınlanmış ve tanımlanmamış eserlerin tüm hakları Regen Bilgi Teknolojileri A.Ş.’ye aittir. Tüm haklar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korumaya tabidir. İçtihat metinleri, telif hakları kapsamında değildir. Ancak metinlerin işlenmesi, özet ve başlıklarının oluşturulması sonrası oluşacak fikri mülkiyet, Şirket’e aittir. Kaynak gösterilmek kaydıyla sitede yayınlanan kararlar bilimsel çalışmalarda veya ticari amaçlarla kullanılabilir, sosyal ağlarda paylaşılabilir. Aksine kullanım, Şirket’in yasalardan kaynaklanan haklarını kullanmasına neden olacaktır.

Sorumluluk Reddi
Madde 7:
Şirket, Site üzerinden arama motoru ve içtihat bülteni hizmetlerinin kesintisiz biçimde çalışmasını sağlayıcı teknik olanakları kullanır. Ancak öngörülemeyen yahut mücbir sebep gibi durumlarda gerçekleşen kesintiler nedeniyle Şirket’in sorumluluğu bulunmamaktadır. Sunulan hukuksal içeriğin, yargısal uyuşmazlıklarda kullanımı, kullanıcı ve abonelerin sorumluluğundadır. Gerek abonelerin ve gerekse üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz.

Sözleşmeye Aykırılık
Madde 8:
Şirket’in, sözleşmede ve kullanım koşullarında belirtilen yasaklı davranışlar nedeniyle zarara uğraması durumunda zararın giderimini isteme ve aboneliği sonlandırma hakkı saklıdır.

Cayma Hakkı
Madde 9:
Alıcı, işbu Sözleşme’nin akdedildiği tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı, ön bilgilendirmeye ilişkin (1) nolu maddede belirtilen iletişim kanallarından herhangi bir ikullanılarak yapılabilir. Cayma hakkının kullanımına ilişkin bildirimin ulaşmasından itibaren Şirket, 14 (ondört) gün içinde tahsil edilen bedeli iade etmekle yükümlüdür.

Sözleşmenin feshi
Madde 10:
Üye tarafından sözleşme hükümlerine uyulmaması veya aykırı davranılması halinde Şirket,sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Şirket üyelik bedelinin tamamını ödemek kaydı ile bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Alıcı her zaman bu
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda Şirket, Alıcı’nın fiilen kullanım süresine tekabül eden üyelik ücretini toplam üyelik ücretinden mahsup ederek kalan bakiyeyi Alıcı’ya iade eder.

Yürürlük
Madde 11:
İşbu Sözleşme, Sözleşme’de belirli bir tarih öngörülmemiş ise: ödeme seçeneğine göre;
EFT/Havale ile yapılan ödemelerde, ödemenin Şirket hesabına geçmesini,
Kredi kartı ile yapılan ödemelerde bankadan provizyon kaydının Şirket’e ulaşmasını,

takiben yürürlüğe girer.
[ŞİRKET] [ALICI] [TARİH]