Konkordato İle İlgili İki Yeni Yönetmelik Yayımlandı

Bugünkü 30671 sayılı Resmi Gazete’de konkordato konusu ile ilgili iki yeni yönetmelik yayımlandı: Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik ve Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik.

Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle konkordato komiserliği tanımlanarak komiserin nitelikleri, eğitimi, eğitim verecek kurumlar ve eğitimden muaf tutulacaklar net olarak belirleniyor. Yine aynı yönetmelikle alacaklılar kurulunun zorunlu olarak oluşturulacağı hâller ve konkordato komiserliği ile alacaklılar kuruluna dair konular düzenleniyor.

Yönetmelik ile artık konkordato komiseri olmak için diğer şartların yanı sıra eğitim alınması şart koşuluyor. Ancak Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku ile İşletme, İktisat, Maliye ve Muhasebe alanında profesör veya doçent unvanına sahip olanlar eğitimden muaf tutulacak.

Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik

Yine Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik hükümlerine göre borçlu, konkordato talebine şu belgeleri eklemek zorunda:

  • Konkordato ön projesi.
  • Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler.
  • Alacaklı ve alacak listesi.
  • Karşılaştırma tablosu.
  • Makul güvence veren denetim raporu.

Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Leave a Comment