Muris muvazaası

Muris muvazaası ile ilgili emsal kararlar, içtihatlar