16. Daire

16. Daire

  • HAZIRLIK SINIFI OKUYAN KİMSEYE BİR YAN KADEME İLERLEMESİ VERİLEMEYECEĞİ

    Normal öğrenim süresi 4 yıl olmayan .. Anadolu Lisesi'nin orta kısmında normal eğitime hazırlamak amacıyla bir yıllık hazırlık sınıfı okumuş olan davacının, normal öğrenim süresinden fazla olduğunu ileri sürdüğü 1 yıllık öğrenim süresinin Devlet Memurları Kanunu'nun 36/A-6-b maddesi kapsamında kabul edilmesine olanak bulunmadığından bir kademe verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.