Son Blog Yazıları

HMK Yeni Ücret Tarifeleri Resmi Gazete’de Yayımlandı

29.09.2018 tarihli ve 30550 sayılı Resmi Gazete’de Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücreti Tarifesi ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücreti Tarifesi’ne ilişkin tebliğler yayımlandı. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider...

HSK, Yeni İhtisas Mahkemeleri Belirledi

Hakimler ve Savcılar Kurulu, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 19.09.2018 tarih ve 1331 sayılı kararı ile Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 323, 324, 325 ve 332. maddeler...

UYAP Eylül Ayı Güncellemeleri

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, UYAP Portal’da yapılması planlanan değişikliklerin tümünün 14.09.2018 tarihinde başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan değişiklikler şöyle: Hukuk dava açılış ekranları yenilendi. Talimat gönderme işlemleri...

Dövizle Yapılan Satış ve Kiralamalara Sınırlama Getirildi

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 85 nolu Cumhurbaşkanı kararıyla, 32 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Karar‘da değişiklik yapılarak, döviz üzerinden yapılacak kiralamalara sınırlama getirildi. Buna göre: Türkiye’de yerleşik kişilerin...