• Emsal.co 2018 Verileri

  2018 biterken biz de Emsal.co olarak bir sene boyunca elde ettiğimiz verilerden öne çıkanları topladık. Emsal.co üzerinde bir senede toplam ziyaretçi sayımızdan en çok okunan karara kadar bir çok metriği göz önüne alarak bir infografik hazırladık. Emsal.co olarak Google’dan gelen ziyaretçi trafiğimizi %2000 arttırdık. Özellikle yargı kararlarının ücretsiz aranabilmesi sayesinde…

 • Yargıtay İBBGK: Aldatılan eş, üçüncü kişiden manevi tazminat talep edemez

  Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu, 06.07.2018 tarihinde, çok tartışılacak bir karar verdi. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, aldatılan eş, eşiyle evli olduğunu bilerek birlikte olan üçüncü kişiye karşı manevi tazminat isteminde bulunamayacak. Oy çokluğuyla alınan kararda, bu yönde bir eylemin manevi tazminat sorumluluğunu gerektirdiğine ilişkin bir yasal düzenleme…

 • Elektronik Tebligat Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

  01.01.2019’dan itibaren belirli kişi ve kurumlara elektronik tebligat zorunluluğu başlıyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği, 06.12.2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle getirilen düzenlemeler şöyle: Zorunlu olarak e-tebligata geçecek olanlar 01.01.2019 itibariyle şu kişi ve kurumlar, elektronik tebligat kullanmaya başlamak zorunda: 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi…

 • Resmi Gazete Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de Yayımlandı

  10 Sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, yeni Resmi Gazete Hakkında Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik ile, Resmi Gazete’nin yayım usulü, Resmi Gazete’de yayımlanacak konular ve Resmi Gazete’de yayımlanan kanunların Mevzuat Bilgi Sistemi’ne işlenişine yer verilen yeni yönetmelik metnine aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz: Resmi Gazete Hakkında Yönetmelik metni

 • Yargıtay 19. CD’nin, BAM Ceza Daireleri Arasındaki Karar Uyuşmazlığının Giderilmesine Dair Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

  Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin 05.11.2018 tarihinde verdiği, 2018/6510 Esas – 2018/11325 Karar sayılı, Bölge Adliye Mahkemeleri Ceza Daireleri Arasındaki Karar Uyuşmazlığının Giderilmesine Dair Karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara konu başvuru, 6728 sayılı kanunun yürürlük tarihinden önce ileri tarihli olarak düzenlenen ve keşide tarihi aynı kanunun yürürlük tarihi sonrasına denk…

 • Emsal, StartupMarket.co’nun Dikkat Çeken Startup’ları Arasına Girdi

  Girişim olarak içerisinde bulunduğumuz Startupmarket.co, Ekim 2018’de Dikkat Çeken 5 Startup arasında Emsal’e de yer verdi. İçtihat takibi konusuna getirdiği yenilik ile büyümesini sürdüren Emsal, girişimcilik ekosisteminde de adından söz ettirmeye devam ediyor.

 • Yargıtay İBBGK: “Destekten yoksun kalma talebinde, çocukların anne babaya destek olduğunun karine olarak kabulü gerekir.”

  Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 2016/5 Esas 2018/6 Karar sayılı ve 22.06.2018 tarihli içtihadı birleştirme karar gerekçesi, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karar özetle şöyle: Anne-babanın, çocuğunun haksız fiil ve/veya akde aykırılık sonucu ölmesi nedeniyle açtığı destekten yoksun kalma tazminatı davalarında, desteklik ilişkisinin varlığının ispatı için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan…

 • Avukatlık yetkisi, avukat olmayanlarca da kullanılsın mı?

  Yargıtay, geçtiğimiz günlerde yayımlanan Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi ve Taslak Uygulama Tedbirleri’nde, avukatları, yargı mensupları arasında saymadı. Yine aynı bildirgede, “Mahkemeler avukatlık yetkisi olmayan uygun kişilerin mahkeme nezdinde tarafları temsil etmesine izin verebilir.” şeklinde skandal bir ifade kullanıldı. Ayrıca, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası da web sitesinde başlattığı imza kampanyasıyla, yalnızca avukatların icra edebileceği olan arabuluculuk faaliyetinin, kendi meslek…

 • Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünde Yapılan Değişiklikler Resmi Gazete’de Yayımlandı

  Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük ile, AYM içtüzüğünün bazı maddelerinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikler şöyle: Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu en az 12 değil, en az 10 üye ile toplanabilecek Bireysel başvurular için kurulan bölümler, artık 7 yerine 6 üyeyle toplanabilecek Komisyonlar, kabul edilmezlik…